Tietosuoja

Salassapitopolitiikka / Tietosuojapolitiikka

Verkkokauppa tallentaa rekisteröityneen asiakkaan henkilötiedot tietokantaansa sisäistä käyttöä varten. Asiakkaan henkilötietoja tarvitaan tilauksia toimitettaessa ja niitä voidaan käyttää myös mainos- ja markkinointitarkoituksessa. Henkilötietoja ei luovuteta millekään muulle kolmannelle osapuolelle kuin tavarantoimituksista huolehtivalle posti- tai kuriiripalvelulle.

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa tietokantaan tallennetut henkilötietonsa ja tehdä niihin korjauksia sekä poistaa tiedot. Hänellä on myös oikeus vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista. Pyydämme asiakkaita kuitenkin välttämään henkilötietojen poistamista silloin, kun heillä on toimittamattomia tilauksia.

Rekisteröityessäsi verkkokauppamme sivuille hyväksyt, että henkilötietosi tallennetaan järjestel-määmme. Ulkopuoliset voivat saada tiedot haltuunsa vain, jos he ovat saaneet haltuunsa käyttäjä-tunnuksesi ja salasanasi.

Rekisteröityessäsi hyväksyt myös, ettei verkkokauppamme vastaa mahdollisesta luvattomasta pääsystä henkilötietoihisi (esimerkiksi tietomurron seurauksena) ja kaupan palvelujen käytöstä nimissäsi; myymälämme ei myöskään vastaa henkilötietovarkauden seurauksista, riippumatta sii-tä, mistä nimenomaisesta palvelimesta tiedot on varastettu (verkkokaupan palvelimesta tai omasta laitteestasi).

Verkkokauppalla on oikeus poistaa milloin tahansa asiakkaan henkilötiedot kysymättä siihen asi-akkaan suostumusta.